hải sản

Tôm hùm đá đánh bắt ở vùng biển nguyên sơ ra Tasmania, Tây Úc, Nam Úc và New Zealand, có một hương vị và chất lượng không phù hợp bởi tôm hùm từ nước khác trên thế giới

Chúng tôi có thể cung cấp cá tươi và đông lạnh cũng như các sản phẩm thủy sản khác cua, bào ngư, và tôm.

Rock Tôm hùm mùa là:


 • Tasmania

 • tây Úc

 • Nam Úc • Ngày 15 tháng 11 đến cuối tháng chín

 • Ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng tháng sáu

 • Ngày 01 tháng 10 đến cuối tháng


Grade

 • Kích thước A
 • Kích thước B
 • Kích thước C
 • Kích thước D
 • Kích thước E+
 • Kích thước E-
 • Kích thước F

Weight

 • 400-600 gms
 • 600-800 gms
 • 800-1000 gms
 • 1 kg đến 1,5 kg
 • 1,5 kg đến 2,0 kg
 • 2,0 kg đến 2,5 kg
 • 2,5 kg +