sữa bột

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với Eco-Chọn sữa bột trọt cao cấp của Úc.

Bột sữa có sẵn trong những điều sau đây

Sữa cô đặc protein, có thể dễ dàng tái tạo để sản xuất các sản phẩm sữa, pho mát, sữa chua và.

Chất béo đầy bột, lý tưởng cho các bộ vi xử lý sản xuất thực phẩm quy mô lớn để sản xuất pho mát, bánh kẹo và làm trắng cà phê. Có sẵn trong các lô hàng số lượng lớn.

Sữa gầy và cũng toàn bộ sữa bột, đây là những lý tưởng để sản xuất thực phẩm, cũng như phục hồi thành sữa nước.