mật ong

Mật ong Úc phát triển trong không khí sạch từ môi trường tự nhiên của cây bản địa, và thu thập để cung cấp cho bạn các khách hàng cuối cùng với chỉ nếm mật ong tốt nhất sẵn có.

Chúng tôi có thể nhãn hiệu riêng yêu cầu của bạn với thương hiệu của bạn và ngôn ngữ và quốc gia thông số kỹ thuật.

100% mật ong tự nhiên từ Úc bạch đàn Úc độc đáo của chúng tôi và thực vật cho bạn.

Kích thước có sẵn 250g, 375g, 500g, 750g, 1kg

Chúng tôi cung cấp bảo đảm chất lượng để đảm bảo mật của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu cung cấp nghiêm ngặt của bạn cho công ty và đất nước của bạn.

Mật ong tự nhiên chất lượng của Úc cũng có thể được cung cấp cho bạn với số lượng lớn.