khối Hay

Chúng tôi có thể cung cấp Lucerne khối hay từ một số cỏ khô chất lượng tươi ngon nhất và cao nhất phát triển trên thế giới.

Chúng tôi có thể cung cấp cho phù hợp với yêu cầu cắt hạt lựu chế độ ăn uống cụ thể và điều kiện y tế, ngoài khối ngựa của chúng tôi là nhẹ nhàng hơn và nhiều hơn nữa ngon miệng hơn lựa chọn thay thế.

Cho dù bạn yêu cầu tổng Cubing kết hợp phân phối với các cuối cùng trong năng lượng cao, giàu protein và chất xơ cao, hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là yêu cầu mới, hình khối chất lượng cao cấp hay hàng hóa xuất khẩu có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Hay & Straw

hay packing style

Pallet

pellets