bột

Chúng tôi có thể cung cấp tất cả bột ngũ cốc được chứng nhận hữu cơ Úc

Chúng tôi có thể cung cấp trong bao 25 ​​kg sau đó palletised

Chúng tôi cung cấp cao cấp thợ bánh mỳ Bột trắng

Phí bảo hiểm Bakers mì Bột

Chúng tôi cũng có thể cung cấp số lượng lớn bột mì (không hữu cơ) trong 1.000 kg túi số lượng lớn cũng như vào bao 25 ​​kg.

Tất cả các hạt Bakers Bột

Tất cả các hạt đồng bằng bột mì

Gửi cho chúng tôi yêu cầu và thông số kỹ thuật cho thị trường của bạn.