gà Feet

Một món ăn ngày càng phổ biến trên khắp châu Á với thu nhập chân gà đang phát triển là một món ăn chính ở tất cả các nhà hàng Trung Quốc trên khắp châu Á.

Chúng tôi có thể cung cấp thùng đông lạnh của chân gà chế biến Úc cho các thị trường châu Á.

Hầu hết các mô ăn được trên Fet bao gồm da và gân, không có cơ bắp. Điều này cho phép bàn chân một kết cấu riêng biệt khác nhau từ phần còn lại của thịt checkenss.

Gửi cho chúng tôi yêu cầu tổng số và chi tiết kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một chất lượng, nguồn cung cấp đáng tin cậy để phân phối của bạn.