Đậu và ngũ cốc

Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các chất lượng đậu, ngũ cốc và xung từ phía đông nước Úc.

  • Đậu tằm

  • lupin

  • đậu xanh

  • đậu nành

  • chỉ Đậu

  • ngô

  • Đậu lăng đỏ

Chúng tôi có thể đảm bảo một, sản phẩm chất lượng cao hiệu quả từ môi trường sạch và xanh trong nước Úc.

Chúng tôi có thể tàu trên toàn thế giới và mạng lưới của chúng tôi của các hãng tàu cho phép chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

Gửi cho chúng tôi các thông số kỹ thuật của bạn và yêu cầu chúng tôi sẽ có giá cả kịp thời cho bạn.